ZWIĄZEK STRZELECKI STRZELEC

 

Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza, która jest kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego działa na  terenie powiatu nowomiejskiego!

Rozkazem Organizacyjnym nr 13/2015 Komendant Główny powołał Jednostkę Strzelecką 1030 Bielice. Siedzibą Jednostki jest Zespół Szkół w Bielicach, gmina Biskupiec.

Rekruci - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bielicach odbywają obecnie w czasie wolnym od nauki pod nadzorem instruktora ZS  szkolenie podstawowe, poznają regulaminy i ćwiczą musztrę. Złożenie przyrzeczenia zaplanowano na dzień 1 marca 2016. Kolejnym etapem  będzie szkolenie obejmujące m.in. taktykę ogólnowojskową, terenoznawstwo, marsze na orientację, taktykę czarną i zieloną, podstawowe szkolenie strzeleckie i medyczne. Przyszli strzelcy wyrabiają w sobie cechy dobrego funkcjonariusza służb mundurowych, pracę zespołową, kultywują tradycję i pamięć narodową.

Terenem działalności Związku Strzeleckiego STRZELEC-OSW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem Związku może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne, uznaje statut i złoży przyrzeczenie.

Tworzymy swoją „małą Ojczyznę”, sięgając do tradycji i historii naszego wspaniałego Narodu, nadajemy patriotyzmowi praktyczny wymiar – szkolimy się i doskonalimy swoje umiejętności i swój charakter.

Zapraszamy do współpracy osoby oraz instytucje, które chciałyby wesprzeć naszą działalność.

 

Dowódca Jednostki

Drużynowy Robert Wasiak

Adres mailowy: rwasiak@interia.pl

 

----------------------

Zgodnie z tradycją przedwojennego STRZELCA nastąpiło odnowienie przyrzeczenia strzeleckiego w Biskupskim Kościele.

Było to wielkie przeżycie dla Strzelców jak i wiernych obserwatorów. Wierni historii, doskonalimy swoje umiejętności.

 

 

 

Treningi Eskrimy pod wodzą mistrza Pawła Jagusza.

Pot oczy zalewał, ale tym większa była satysfakcja z przeprowadzonych ćwiczeń.

 

 

Zajęcia na wojskowym poligonie, ćwiczymy elementy taktyki zielonej i zajęcia z bronią.

Pełne skupienie na temacie zajęć, duży wysiłek a z drugiej strony radość z osiągania coraz lepszych wyników.

 

 

 

I znowu marsz w terenie, idziemy, idziemy…. .