Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bielicach

 

 

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”

Bielice 120, 13-330 Krotoszyny

tel/fax: (56) 47 47 746

NIP: 8771456699

Regon: 280336473

KRS: 0000308691

Prezes Zarządu: Robert Wasiak

Członkowie Zarządu: Daniel Chyliński, Elżbieta Prass

 

 

Z lotu ptaka (115).jpg

 

W dniu 25.10.2013 odbyło się  w Nowym Mieście Lubawskim z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska spotkanie społeczników i przedstawicieli stowarzyszeń  z terenu Powiatu Nowomiejskiego.

Robert Wasiak przedstawił działalność stowarzyszeń na terenie gminy Biskupiec oraz zaprezentował kilka projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”.

 

KLIKNIJ I ZOBACZ PREZENTACJĘ

 

 

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

·        promowanie aktywności i innowacyjności dydaktyczno-wychowawczej w Gimnazjum

·        wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego

·        kształtowanie postaw tolerancyjnych

·        integracja i rewalidacja

·        uczestnictwo w życiu kulturalnym

 

Stowarzyszenie współpracuje z Gminą Biskupiec i innymi organizacjami pozarządowymi.

 

W roku 2010 Stowarzyszenie Nasza Przyszłość realizowało zadanie  dotyczące promowania zdrowego trybu życia „Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy”, na które otrzymało 860,00zł dotacji ze środków publicznych.

W roku 2011 zrealizowane zostało zadanie dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych „Śladami toruńskiego piernika” - otrzymano dotację w kwocie 2200,00zł na wykonanie zadania publicznego.

W roku 2012 zrealizowane zostało kolejne zadanie dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych „Jak dawniej bywało?”-  dotacja na wykonanie tegoż zadania wyniosła  1000,00zł.

Rok 2013 to działania Stowarzyszenia mające na celu promocję zdrowego stylu życia, pozyskane środki w kwocie 450,00zł przeznaczono na zorganizowanie projektu „Bombowy Dzień Witaminowy”.