SKARGI, WNIOSKI i PETYCJE

 

Wszystkie skargi, wnioski i petycje można przesyłać na adres:

 

gimnazjum@hot.pl

lub składać osobiście w sekretariacie szkoły (pokój nr 26)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 

Wniesione  skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych

w Kodeksie postępowania administracyjnego  (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46)