RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Przewodniczący:

Z-ca przew.:

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Opiekunowie:

Emilia Zapolska

Hanna Stec-Zbonikowska

 

 

GIMNAZJUM

 

Przewodnicząca: Julia Suszyńska

Z-ca przew.: Aleksandra Bernaciak

Sekretarz: Tatiana Rosa

Łącznik: Kamil Sendobry

Przew. sekcji informacyjnej: Aleksandra Jarecka

 

Opiekun:

Anna Sargalska

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

 

Przewodnicząca:

Z-ca przew.:

Sekretarz:

Łącznik:

Sekcja informacyjna

 

Opiekun:

Hanna Majas