Przodownicy nauki w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

Klasa Ia

Julia Witos   5,07

Wiktor Sadowski  4,80

 

Klasa Ib

-

 

Klasa Ic

-

 

Klasa Id

-

 

Klasa Ie

-

 

Klasa IIa

Filip Wiśniewski   5,29

Jakub Nogalski   4,82

 

Klasa IIb

Julia Ruczyńska   4,76

 

Klasa IIc

-

 

Klasa IId

Zoja Cichór   4,94

Filip Suliński   4,88

 

Klasa IIIa

Katarzyna Retz   5,13

 

Klasa IIIb

-

 

Klasa IIIc

Julia Lubańska   4,87

 

Klasa IIId

-

 

Przodownicy nauki w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

 

I Klasa LO

Agata Kosińska   4,31

(najlepsza średnia w klasie)

 

II Klasa LO

Rafał Nagel 4,00

(najlepsza średnia w klasie)

 

III Klasa LO

Milena Szmejchel 4,10

(najlepsza średnia w klasie)

 

I ZSZ

Paweł Ochtyra   4,67

(najlepsza średnia w klasie)

 

II ZSZ

Katarzyna Kamecka   4,78

 

III ZSZ

Marcin Kamecki   4,50 

(najlepsza średnia w klasie)