baner2.gif

 

e-AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

 

       W dniu 09.03.2010r. nasze gimnazjum podpisało z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi umowę na mocy, której w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013r. w naszej szkole będzie wdrażany projekt „e-Akademia Przyszłości”. Objęci nim zostaną wszyscy uczniowie klas pierwszych rozpoczynający naukę 1 września 2010r.

       Celem projektu jest kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

·           porozumiewanie się w języku ojczystym,

·           porozumiewanie się w językach obcych,

·           kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

·           kompetencje informatyczne,

·           umiejętność uczenia się,

·           kompetencje społeczne i obywatelskie,

·           inicjatywność i przedsiębiorczość

W ramach Projektu opracowany zostanie „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”, który określi:

·           jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,

·           jak pracować z uczniami zdolnymi,

·           jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.

 Projekt będzie realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).

W projekcie bierze udział 200 gimnazjów z terenu całej Polski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia.

 

Kliknij aby dowiedzieć się więcej:

e-Akademia Przyszłości

 

baner3.gif