ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE

 

Od kwietnia b.r. w naszej szkole realizowany jest projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”,  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami projektu są: Uniwersytet w Białymstoku (lider) i Combidata Poland sp. z o.o. (partner).

Celem projektu „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest łącznie do 2160 uczniów klas pierwszych ze 100 gimnazjów z województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Projekt zostanie zakończony w sierpniu 2012r.

W naszej szkole utworzono 2 grupy projektowe, do każdej z nich należy 10 uczniów z tzw. listy podstawowej i kilkoro uczniów rezerwowych. Opiekunami grup projektowych są: pani Elżbieta Prass (grupa II) i pani Anna Puwalska (grupa I). Praca opiera się na metodzie projektu i odbywa się w trakcie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (średnio 50 godzin lekcyjnych w każdym semestrze). W okresie od kwietnia do sierpnia 2010r.  obie grupy realizowały temat: ,,BUDOWA MATERII”, natomiast obecnie grupa I wybrała temat ,,CZY WIEM, CO JEM?, zaś grupa II ,,PLANOWANIE I LICZENIE ZAWSZE W CENIE”. Poza tym uczniowie uczestniczą w bardzo ciekawych wykładach pokazowych prowadzonych przez przedstawicieli Uniwersytetu w Białymstoku. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w tym przedsięwzięciu. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwiną swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, co przełoży się na rozwój ich kompetencji kluczowych oraz będzie miało istotny wpływ na wyniki egzaminów gimnazjalnych. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczniowie nabędą również umiejętności pracy w zespole, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

W ramach udziału w projekcie nasza szkoła otrzymała na użytek nie tylko grup projektowych, ale wszystkich uczniów i nauczycieli tablicę interaktywną, laptop z drukarką, aparat fotograficzny oraz materiały biurowe.

http://www.eduportal.pl/upload/CSN/logo_RozwojPrzezKomp.jpg

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie kliknij:

http://www.rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl/Aktualnosci.aspx

 

107a.jpg

Grupa I z opiekunem p. Anną Puwalską

 

108a.jpg

Grupa II z opiekunem p. Elżbietą Prass