W marcu br. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”, którego organizatorem  jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia. Przedmiotem projektu  jest promocja zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej. Projekt prowadzony będzie w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składać się będzie z dwóch etapów:

- pierwszy  (przygotowawczy) polega na powołaniu   10 - osobowych zespołów, zdobyciu wiedzy oraz wypromowaniu jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

- drugi etap polegać będzie na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.

W skład zespołu „Zdrowo Zakręceni”  reprezentującego naszą szkołę wchodzą uczniowie z klasy IIe: Monika Sumińska, Dominika Jurkiewicz, Dominika Sadowska, Roksana Zdunek, Natalia Dembek, Kasia Kamecka, Magdalena Sieprawska, Agnieszka Piotrowska, Jakub Żuchowski, Dominik Jęczewski. Pomagają im: Dżesika Dekarska, Radosław Kołpacki i Sebastian Osowski.

Pracę zespołu koordynować będzie Pani Ania Puwalska.

Patronat nad projektem sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Agencja Rynku Rolnego.

Trzymajcie kciuki!