OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1.  Klauzula informacyjna dla rodziców

2.  Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa

3.  Klauzula informacyjna – przesłanka umowy

4.  Klauzula zgody na rozpowszechnianie wizerunku

5.  Klauzula zgody i klauzula informacyjna – zawody

6.  Klauzula zgody i klauzula informacyjna – wycieczka szkolna

7.  Obowiązek informacyjny – rekrutacja do szkół

8.  Regulamin monitoringu wizyjnego wraz z klauzulą informacyjną