MATERIAŁY DLA UCZNIÓW

 

HISTORIA

Daty z historii Polski i historii powszechnej

 

FIZYKA

Zadania i ćwiczenia z fizyki:

1. POMIARY

2. HYDROSTATYKA

3. KINEMATYKA

 

Klasa I

1. Wielkości fizyczne

2. Wzory

3. Pojęcia podstawowe

4. Pomiary

5. Gęstość

6. Oddziaływania i siły

7. Ciśnienie

8. Siła wyporu i pływanie ciał

9. Budowa materii

 

Klasa II

1. Wielkości fizyczne

2.  Wzory

3. Opis ruchu

4. Rodzaje ruchów

5. Zasady dynamiki

6. Energie

7. Praca i moc

8. Maszyny proste

 

Klasa III

1. Wielkości fizyczne

2. Wzory

3. Termodynamika

4. Elektrostatyka

5. Prąd elektryczny

6. Magnetyzm

7. Drgania i fale

8. Optyka