DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LO SŁUŻB MUNDUROWYCH

W BIELICACH

 

Dnia 25. marca nasza szkoła, a dokładniej Liceum Służb Mundurowych, brała udział w 12-tej edycji Dnia Przedsiębiorczości zorganizowanego przy współpracy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dzień Przedsiębiorczości to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP, która obejmuje honorowy patronat tej akcji. Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

·        odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,

·        zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

·        pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

·        doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

·        zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą

Nasi uczniowie odbyli dzień praktyk w wielu zakładach pracy tzn.: Aldrew Bielice sp.z o.o., Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w NML, Komenda Powiatowa Policji w NML, RO-M-AR Marek Romanowski, Straż Miejska w Jabłonowie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu Pomorskim, Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, Urząd Gminy w Biskupcu Pomorskim, Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim, Zakład stolarski LASEK.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za gościnność i pomoc w uzyskaniu informacji o ciekawych zawodach. Jednak największym zainteresowaniem wśród uczniów  cieszyły się  praktyki w służbach mundurowych - Komendzie  Policji i Straży Pożarnej w NML. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też weźmiemy udział w kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości.

 

Materiał zgromadziły: koordynator Dnia Przedsiębiorczości - Hanna Majas oraz uczennice LO w Bielicach - Anna Polanowska i Milena Szmejchel.