TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

I semestr: 26.09.2018, 07.11.2018, 12.12.2018

II semestr: 06.02.2019, 20.03.2019, 15.05.2019

GODZ. 16.30

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA

*             OGŁOSZENIE

*             ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

*             KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ